Miesięczne Archiwa: Czerwiec R

5 postów

Żuraw – grusgrus – ptak nadziei


duży, większy od bociana
piękny
dostojny
szaro-biało-czarny
z czerwoną czapeczką – jej wielkość świadczy o stanie psychicznym ptaka

Żurawie, wędrowne ptaki gniazdujące na terenach podmokłych, bagiennych. Poznałam je w lipcu 2006 roku, w Puszczy Solskiej,  nieopodal Zagród Dąbrowickich, 5km od Biłgoraja.

płochliwe
zarazem spokojne
bezpieczne
opiekuńcze

Wiosną, w okresie godowym (marzec) da się słyszeć donośny klangor, niosący się kilometrami poprzez lasy i torfowiska. Samiec, wyraźnie większy od samicy rok w rok zabiega o względy wybranki, pomimo faktu, iż ptaki te łączą się w pary na całe życie. Samica składa 1-2 jaja w świetnie ukrytym w bagiennych zaroślach gnieździe.
Nigdy nie mi było dane ujrzeć żurawiego gniazda, nigdy jaj, nigdy maleńkich dinozauropodobnych piskląt.
Zauroczyły mnie, ich krzyk, ich piękno, nieporównywalne z niczym na świecie. Płynie z nich cisza i spokój, słyszalna, słyszalny ..
A oto moje żurawie, w mojej bagiennej krainie: